GIAC

En viktig egenskap är gränssnittet, det vill säga kontrollpanelen. Denna har alltid varit en teknisk utmaning för ugnsindustrin när man försöker komma fram till en tillförlitlig, funktionell och enkel lösning. Revent har nu lanserat en ny kontrollpanel som är så självförklarande att det inte behövs några instruktioner före användning. Det finns bara 4 pilar – upp, ner, vänster, höger – och 1 redigeringsknapp samt en AV-/PÅ-knapp. Det finns också uttag för Ethernet, Internet, USB och externa skärmanslutningar och, som extra tillval, en nästan obegränsad receptbas med bilder på produkterna.

 

GIAC

HVS High Volume Steam – högvolymsånga

Revents patenterade HVS-stålkulesystem har konstruerats utifrån det faktum att sfären har den största kvoten yta/volym av alla geometriska former.

Den stora ytan garanterar maximal ångproduktion under bakprocessen. Detta gör att degen kan lyfta till stor volym i början av gräddningen och ger en glänsande skorpa mot slutet.

Den sfäriska ytan på en kula är också perfekt utformad för att absorbera värme, vilket gör att ånggeneratorn också fungerar som en värmeackumulator. Denna värme (energi) används för att förkorta återuppvärmningstiden i början av ett bak och mellan olika bak.

Testresultaten talar för sig själva. Till exempel omvandlar Revent 724 8,5 liter vatten till ånga på 20 sekunder. Återhämtningstiden ligger på mellan 3 och 5 minuter beroende på produkt och ugnsmodell.

HVS High Volume Steam – högvolymsånga

TCC Total Convection Control – värmedistributionssystem

Sedan 1958 har Revent lett utvecklingen inom konvektionsuppvärmda stickugnar. Reglering och styrning av luftströmmen i en konvektionsugn är avgörande för bakresultatet. För det första är en jämn värmeöverföring, från topp till botten av sticket och från ytterkant till centrum av plåten, mycket väsentligt. För det andra är en låg lufthastighet med stor luftvolym avgörande för jämn gräddning utan uttorkning.

Revents unika världsledande luftfördelningssystem, TCC, styr luftflödet och luftmängden för en jämn värmefördelning i hela sticket. Luftströmmarna träffar bakplåtarna i en uppåtriktad vinkel och ger en väl avvägd undervärme för att få önskad volym och resning på brödet. TCC ger större volym per brödstycke, jämnare avbakning och färre kassationer.

TCC Total Convection Control – värmedistributionssystem

Kilsystem

Revents kilsystem är en unik monteringslösning som inte bara är mycket stark utan också sparar tid och pengar.

Med Revents kilsystem går monteringen snabbt och enkelt. Revents ugnar levereras i sektioner som enkelt sätts ihop på bageriet på bara några timmar, inte dagar, vilket är fallet för ugnar som skruvas och bultas ihop. Dessutom förenklar kilsystemet demontering av ugnarna och gör dem enklare och billigare att flytta.

Kilsystem

Värmeväxlare

Revents värmeväxlare är utformade för en mycket hög verkningsgrad.

Vid utformningen av värmeväxlare måste många parametrar beaktas. För det första måste värmeväxlaren vara effektiv. För det andra måste den motstå de krafter och rörelser som uppstår i materialet. Dessa är bara några av många viktiga parametrar.

Revents teknik för moderna värmeväxlare är ett resultat av lång erfarenhet av att konstruera värmeväxlare med höga krav på energieffektivitet.

Värmeväxlare
Copyright Revent 2024