Tepelné úniky

Zkuste na pec Revent položit zvenku ruku. Energie v pecích Revent slouží k pečení a nikoli k vytápění okolního prostředí!

Pece Revent jsou konstruovány ve Švédsku – zemi s dlouhými a chladnými zimami. Stavební průmysl vyvinul dokonalé izolační technologie, jež společnost Revent do svých výrobků začlenila v podobě 2–3 přesazených izolačních plátů, jež eliminují jakékoli tepelné ztráty mezi spárami a spoji. Kromě omezení tepelných ztrát v pecích tato metoda rovněž eliminuje nutnost používat v pekárně klimatizaci.

Došlo rovněž k minimalizaci a odstranění tepelných mostů.

Společnost Revent neustále vyvíjí nové a vylepšené techniky s cílem snižování spotřeby energie v pecích. Již dnes existují alternativy v podobě ještě dokonalejších izolačních materiálů. U všech malých i větších projektů rovněž poskytujeme poradenství v oblasti řešení recyklace energie. V letošním roce pece Revent absolvovaly testování v laboratořích Fisher-Nickel v USA, jež výrobcům udělují označení Energy Star. Dovolujeme si prohlásit, že rozhodnete-li se pro pec Revent, ušetříte v nákladech na energie alespoň 10 %.

Tepelné úniky

Výměník tepla

Jedním z nejpodstatnějších faktorů při omezování spotřeby energie ve vozíkových pecích je účinný výměník tepla. Výměníky tepla v našich pecích jsou zkonstruovány s ohledem na maximální účinnost. Konstrukční materiály jsou vybírány tak, aby vydržely vysokou teplotu hořáků a uvolňovaly energii k ohřevu vzduchu cirkulujícího v peci.

Zkoušky potvrzující energetickou účinnost našich vozíkových pecí prováděly zkušební laboratoře jako je např. Fisher-Nickel v USA.

Testy prokázaly, že účinnost výměníků tepla Revent je velmi vysoká a vlastně jedna z nejvyšších na trhu.

Výměník tepla

Naše úsilí

Je zřejmé, že na zachování drahocenných přírodních zdrojů Země a vytváření zdravého životního prostředí se musí podílet každý z nás. Konstruujeme pece s delší životností, nižší spotřebou energie a výrobou chleba o větším objemu při použití stejného množství surovin. Žádný jiný dodavatel se v aspektu spotřeby energie našim výrobkům nepřibližuje.

Pec představuje nákladnou investici, kterou hned tak nevyřadíte z provozu. Naše pece mají nejdelší odhadovanou životnost na trhu. Po celém světě pracují tisíce pecí Revent, jež při plném každodenním vytížení dosud pracují, nezřídka již déle než 25 let. Po skončení životnosti pecí lze všechny díly pecí recyklovat.

Výrobou energeticky účinných výrobků s dlouhodobou životnosti se také podílíme na vytváření udržitelné společnosti pro příští generace.

Naše úsilí
Copyright Revent 2024